Støttegruppen for Handicappede i Furesø Kommune

Beskrivelse

Støttegruppen er stiftet den 10. november 1998 på initiativ af LEV og familiemedlemmer til handicappede borgere og støttet af Værløse kommune. Den blev navngivet Støttegruppen i Værløse for handicappede (SIV). I forbindelse med kommunesammenlægningen blev der den 11. oktober 2006 på generalforsamlingen vedtaget nye vedtægtr og nyt navn: STØTTEGRUPPEN FOR HANDICAPPEDE I FURESØ KOMMUNE.

Medlemmerne er forældre, pårørende og støttepersoner til fysisk og psykisk handicappede, bosiddende i Furesø kommune. Foreningens formål er at varetae handicappedes interesser og forbedre deres livsforhold.

Foreningen omfatter både børn og voksne handicappede med alle typer handicaps og funktionsnedsættelser.

Kontaktoplysninger

Støttegruppen for Handicappede i Furesø Kommune

Skov Alle 4C, Hareskov

3500 Værløse

CVR nr.:

Hjemmeside:

Email

Tlf.:

Aktiviteter

 • Aktivitet hele familien
 • Fest
 • Foredrag
 • Friluftsliv
 • Fællesspisning
 • Handicap
 • Hjerneskadede og familier
 • Kulturelle udflugter
 • Motion
 • Museumsbesøg
 • Musikkomsammen
 • Møde
 • Oplevelser
 • Særarrangementer
 • Udflugter

Kort

 

Kontaktpersoner